Ниво на дефектност (AQL)

Ниво на дефектност (AQL)

Ниво на дефектност (AQL)

Дефинирано ниво на дефекти, изразено чрез процентно съотношение, което се счита за допустимо качество и обикновено се свързва със статистически обосновани извадки.