Апертура, Отвор

Апертура, Отвор

Апертура, Отвор

Отвор във фолиото на стенсил (шаблон) за нанасяне на спояваща паста