Активен медицински продукт

Активен медицински продукт

Активен медицински продукт

Медицинско устройство, чието функциониране зависи от източник на електрическа енергия или друг източник, различен от този генериран от човешкото тяло