v5

ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН!

Животът в Сентилион

ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН!

Спорна, здрава и успешна нова учебна година на всички ученици – малки и големи, на всички учители и родители!

Използвайте всяка минута, всяко домашно и всеки урок, всичко, което ви ядосва или ви вдъхновява, за да имате един ден най-добрата сила в живота – ЗНАНИЕТО!

На добър час на всички!