Banner Test Lab (1)

СЕНТИЛИОН ОЩЕ ВЕДНЪЖ ВНЕДРИ ВПЕЧАТЛЯВАЩА АВТОМАТИЗАЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВОТО СИ С ПОМОЩТА НА INFOTECH AG

EMS Производство

СЕНТИЛИОН ОЩЕ ВЕДНЪЖ ВНЕДРИ ВПЕЧАТЛЯВАЩА АВТОМАТИЗАЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВОТО СИ С ПОМОЩТА НА INFOTECH AG

Последният ни робот е мултифункционален, адаптивен и високотехнологичен, като може да извършва различни производствени и контролни операции. Благодарение на своя прецизен Pick and Place с множество дюзи постигаме изключителна точност на монтажа от минимум 10um. Чрез Jet Dispense с немагнитен клапан може да диспенсира от близко разстояние без да се влияе от магнитни полета. С помощта на издръжлив белещ нощ се отделят фолиа и стикери, а автоматичното обръщане осигурява безпроблемен двустранен монтаж. Роботът измерва магнитния поляритет и по този начин контролира и възпрепятства монтаж с грешен поляритет. В допълнение има и сензор за измерване на силата на натиск и във всеки един момент имаме контрол над силата на поставяне от 0 до 60N. Новата ни инвестиция притежава сложна инспекционна система, която е способна да разпознава обекти, докато наблюдава и напътства процеса. С това високо ниво на автоматизация, СЕНТИЛИОН разширява капацитета си за процеса с повече от 3 пъти и е в състояние да произвежда повече, с още по-добро качество, с по- добър контрол и проследимост на процеса.