ИНСПЕКТОР КАЧЕСТВО / MM4233

ИНСПЕКТОР КАЧЕСТВО / MM4233

Какви дейности ще извършвате?

  • Контролира качеството, количеството и комплектността на асемблирани печатни платки, полуфабрикати или готови продукти и съответствието им с придружителните документи;
  • Прави диагностика на дефектите, при необходимост извършва ремонти;
  • Документира резултатите от извършения контрол съгласно установените изисквания;
  • Манипулира, подрежда и съхранява материалите и продуктите съгласно инструкциите.

Ако Вие:

  • сте отговорни, дисциплинирани, готови да работите съгласно установените в компанията процедури;
  • желаете да развивате своите знания и умения във високотехнологична компания;
  • притежавате минимум средно техническо образование (предимство е електрониката);
  • познавате асортиментите, маркировката и основните технически свойства на използваните в електрониката материали;
  • наясно сте с принципа на действие и обслужване на използваната в електрониката контролно-измервателна апаратура;
  • имате добри компютърни познания на потребителско ниво (MS Windows, MS Excel, MS Word, ERP системи),

значи сте подходящият кандидат за позицията.

Ако сме събудили интереса ти, можеш да изпратиш твоя актуална автобиография, чрез която да споделиш своите професионални знания и опит.

Одобрените по документи кандидати ще поканим на среща в офиса на компанията, за да разкажем  повече детайли за самата позиция и възможностите, които предлага.

Уведомяваме Ви, че всички данни, които предоставяте са лични и подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД. СЕНТИЛИОН ООД се задължава да ги използва единствено и само за целите на настоящия подбор.

Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

ФОРМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ