microsoftteams-image-23-

СЕНТИЛИОН СТАРТИРА ГОДИНАТА С ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И ПОДОБРЕНИЯ В ПРОЦЕСИТЕ

EMS Производство

СЕНТИЛИОН СТАРТИРА ГОДИНАТА С ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И ПОДОБРЕНИЯ В ПРОЦЕСИТЕ

Светът на СЕНТИЛИОН е поредица от постоянни стъпки към промяна, подобрение и израстване в професионален аспект. След успешното внедряване на изцяло дигитализирана система за обработка на документация, СЕНТИЛИОН за пореден път показа, че иновациите са част от нашето съществуване като компания. В тази връзка правим поредна крачка в цялостно подобрение на съществуващия процес на дигитално управление на документите, като съкращаваме излишни стъпки с цел оптимизация и по-висока ефективност.

Важен етап представлява дигитализацията на процеса по назначаване, провеждане и документиране на обученията на нашите служители. Всички нови или променени документи генерират автоматично задачи за обучения. Ефективността на провежданите обучения се проследява чрез тестове и електронно оценяване на обучаващите, а при необходимост системата автоматично напомня за преобучения по даден документ. Всички тези подобрения ще ни направят по-ефективни като екип и по-продуктивни като компания.