Защитно покритие

Защитно покритие

Защитно покритие

Трайно изолационно покритие, ограничаващо влиянието на околната среда.