Компонент за обемен монтаж

Компонент за обемен монтаж

Компонент за обемен монтаж

Компонент, чиито изводи се спояват през отвори в ПП.