34

ПРОЕКТ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В ПРЕДПРИЯТИЕТО“

EMS Производство

ПРОЕКТ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В ПРЕДПРИЯТИЕТО“

Тази година сме горди и щастливи да споделим, че СЕНТИЛИОН спечели финансиране по проект BG-RRP-3.004-1387-C01 „Технологична модернизация в предприятието“.

Целта на проекта е да повишим ефективността на производствените процеси, да постигнем по-висока производителност, да намалим производствените разходи и да оптимизираме производствената верига.

Целта ще бъде постигната чрез закупуване на оборудване с цифрово-програмно управление, с помощта на което ще повишим своята производителност и ще разширим капацитета си.

Очакваният ефект е възстановяване на икономическия ни потенциал от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие на компанията чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на дейността ни.

Обща стойност на проекта: 2 230 141.00 лв., от които 669 042.30 лв. европейско финансиране.

Начало: 10.04.2023

Край: 10.04.2024