ВТОРИ СИМПОЗИУМ ПО БИОМАТЕРИАЛИ И ИМПЛАНТИ В ОБЛАСТТА НА ГЛАВАТА И ШИЯТА