СЕНТИЛИОН ООД стартира нов проект за технологична модернизация чрез европейска програма