Кариери

РАБОТА в сентилион

Ако търсите ново предизвикателство, работа, от която да се чувствате удовлетворени, Сентилион е Вашето място.

Ние търсим отговорни хора, които се стремят винаги да постигат положителен резултат в своята работа, хора, които търсят място да покажат какво могат и да развият своя потенциал.

При нас ще можете да се докоснете до високите технологии в областта на електрониката, ще станете част от екип от професионалисти, с които ще можете да споделяте знания и опит.

Ако искате да се присъедините към нас, разгледайте нашите предложения.


Свободни позиции:

За да кандидатствате по тази позиция, моля попълнете настоящия въпросник. Попълненият въпросник се изпраща заедно с вашето CV и мотивационно писмо. Въпросите, отбелязани с * са задължителни!

We always strive for EXCELLENCE and higher CUSTOMER SATISFACTION.  For our team we are now searching for a talented professional to join us as our new PROJECT MANAGER (OEM Products).

He / She will be responsible for:

 • Negotiating future projects details;

 • Preparing offers for new projects and presenting them to the client;

 • Engaging with otherdepartments within the company to ensure projects are happening as per schedule and client requirements;

 • Serving as first point of contact for company clients for all cases and issues that can appear;

 • Coordinating decisions concerning financialaspects of the projects and communicating with the client;

 • Working closely with the financial department as a support for ensuring client payments are on time;

 • Taking place in different projects for introducing innovations and process optimizations in the company;

 • Preparing different reports for his area of work and expertiseand presenting them to the Senior Management Team;

Successful profile for CENTILION:

 • University Degree (Technical degree will be considered as advantage);

 • Previous experience on similar role– minimum 2-3 years;

 • Fluent English (B2 as a minimum );

 • Very good computer skills- MS Office suite with focus on Excel and Power Point;

 • Developed technical skills and knowledge onpricing and invoice preparation;

 • High level of communication, negotiation and presentation skills;

 • Proactive, flexible and adaptive person with strong team approach;

In return of His / Her expertise CENTILLION will offer:

 • Opportunity to join unique for the Bulgarian market company;

 • Opportunity to develop further your skills and expertise;

 • Very good working conditions in owned building;

 • Competitive remuneration package including base salary and annual bonus, based on results;

 • Paid vacation days above average number for Bulgaria;

 • Very good social package including food and gift vouchers, different office perks, additional health insurance etc.;

If you see yourself as our new ACCOUNT MANAGER (OEM Products) then send us your CV/RESUME, by clicking  the APPLY button bellow.

The data you are providing is protected by the Data Protection Law. Centillion Ltd. is committed to preserve it, not to distribute it except for other contests in the company unless you express your refusal for this in written form.
We will contact only short-listed candidates.

Прикачи файл 1
Избери файл
Прикачи файл 2
Избери файл
Прикачи файл 3
Избери файл
Прикачи файл 4
Избери файл
Прикачи файл 5
Избери файл
Прикачи файл 6
Избери файл
Прикачи файл 7
Избери файл
Прикачи файл 8
Избери файл
Прикачи файл 9
Избери файл
Прикачи файл 10
Избери файл
Име: *

E-mail: *

Телефон: *

Позиция: *


СПЕЦИАЛИСТ ПРОИЗВОДСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ 30.08.2018 AM2302 Кандидатствай по тази позиция
За да кандидатствате по тази позиция, моля попълнете настоящия въпросник. Попълненият въпросник се изпраща заедно с вашето CV и мотивационно писмо. Въпросите, отбелязани с * са задължителни!

Търсим  професионалист с опит и желание  да гради нови знания и умения в уникална производствена компания, поемайки отговорностите на позиция:  

СПЕЦИАЛИСТ ПРОИЗВОДСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ

Основни задължения и отговорности:

 • Цялостно планиране на ресурси по договори и поръчки от клиенти – производствена програма на седмична, месечнаи годишна база,

 • Организиране напроизводствена логистика- маршрути, основни и спомагателни процеси и др.;

 • Контакт с клиенти по уточняване на материали за различни поръчки и с останалите отдели във връзка с осигуряване на материали;

 • Контрол наизпълнението на възложените производствени поръчки, според утвърдените срокове;

 • Изготвяне на планове, заявки и поръчки за доставка на основни и спомагателни материали, съгласно текущия производствен план;

 • Измерване, отчитане и въвеждане на подобрения в процеса по Планиране в компанията;

 • Актуализиране на информациятав ERP систематана компанията, с цел осигуряване на процесите по планиране и производство продуктите по договор или заявка;

 • Участие в срещи по планиране на дейности заедно с представители на други отдели (Производство, Закупуване, Склад, Продажби);

 • Тясно взаимодействие с Мениджъра по качествотоза подобряване на Системата по качество;

 • Подготвя отчети за дейността си в одобрен от Ръководството на компанията вид;

Изисквания:

 • Висше образование- Индустриален мениджмънт, Планиране, Техническо и др. ;

 • Много добро ниво на работа с продуктите от MS Office (фокус Excel , Power Point, Word);

 • Много добро ниво на английски език (B2 или по-високо);

 • Аналитично мислене и усет към детайла в работата;

 • Високо ниво на комуникативни умения съчетано с гъвкавост и адаптивност спрямо работната среда, процеси и екип;

 • Проактивност по отношение на откриване на възможности и иницииране на промени в процесии съществуващи модели;

 • Доказан опит в подреждане и преподреждане на приоритети спрямо променящи се изисквания на средата;

Предложението на СЕНТИЛИОН:

 • Възможност да се присъедините към екипа на иновативна високотехнологична компания;

 • Възможност за изграждане и надграждане на знания, умения и опит;

 • Много добри работни условия;

 • Конкурентен пакет възнаграждение (основно месечно възнаграждениеи годишен бонус базиран на заложени и постигнати цели);

 • Много добър пакет социални придобивки (ваучери за храна, допълнителни ваучери с парична стойност, допълнително здравно осигуряване, различни офис придобивки, карта за спорт и др.).

Ако мислите, че това е Вашата работа, то ще очакваме Ваша актуална автобиография и актуална снимка.

С всички одобрени по документи кандидати ще се свържем за следващи стъпки в процеса по подбор.

Уведомяваме Ви, че всички данни, които предоставяте са лични и подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД. СЕНТИЛИОН ООД се задължава да ги използва единствено и само за целите на настоящия подбор.

Прикачи файл 1
Избери файл
Прикачи файл 2
Избери файл
Прикачи файл 3
Избери файл
Прикачи файл 4
Избери файл
Прикачи файл 5
Избери файл
Прикачи файл 6
Избери файл
Прикачи файл 7
Избери файл
Прикачи файл 8
Избери файл
Прикачи файл 9
Избери файл
Прикачи файл 10
Избери файл
Име: *

E-mail: *

Телефон: *

Позиция: *


ИНЖЕНЕР ПОДДРЪЖКА НА ОБОРУДВАНЕ 30.08.2018 MM4300 Кандидатствай по тази позиция
За да кандидатствате по тази позиция, моля попълнете настоящия въпросник. Попълненият въпросник се изпраща заедно с вашето CV и мотивационно писмо. Въпросите, отбелязани с * са задължителни!

ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАБОТАТА

• Осигурява безаварийна и надеждна работа на оборудването във фирмата.
• Осъществява систематичен контрол на правилната експлоатация на оборудването, своевременна профилактика и превантивна дейност.
• Създава и поддържа база данни на оборудването и необходимите планови ремонти, разработва график и отговаря пряко за изпълнението му.
• Участва в пускането на нови уреди, машини и оборудване в редовна експлоатация.
• Прави пазарни проучвания и маркетинг за качеството и възможностите за доставка на резервни части и консумативи за оборудването, изготвя заявки и поръчки за доставка.
• Локализира дефектиралите части от оборудването, отстранява повреди.
• Участва в планирането и реализирането на технологичните иновации и оптимизации на производственото оборудване във фирмата.

НЕОБХОДИМИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

• Образование- висше, специалност Електроника, Електротехника, Машиностроене.
• Цялостно познаване на възлите и детайлите на наличното оборудване, принципа на работа и необходимите дейности по обслужване и сервиз.
• Инструкциите за експлоатация и сервиз на наличното оборудване
• Работа с компютър на потребителско ниво : WINDOWS, WORD, EXCEL, специализиран софтуер за производствените машини и съоръжения.
• Много добро владеене на английски език.
• Възможност за командировки  с цел обучение и посещение на изложения.
• Умения за самоорганизация и планиране, бързина на работа, спазване на сроковете;
• Методичност при изпълнение на задачите, мислене, насочено към постигане на резултати;
• Аналитично и процесно мислене;
• Инициативност, стремеж към повишаване на квалификацията и усъвършенстване;
• Комуникативност, умения и нагласа за работа в екип.

Ние предлагаме:

Работа във високотехнологична компания, в екип от професионалисти;
Възможност за обучения и професионално развитие;
Възнаграждения, отговарящи  на резултатите от Вашата работа;
Много добър социален пакет.

Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания и описаните дейности отговарят на Вашето желание за работа и развитие, моля изпратете автобиография и актуална снимка.

Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Прикачи файл 1
Избери файл
Прикачи файл 2
Избери файл
Прикачи файл 3
Избери файл
Прикачи файл 4
Избери файл
Прикачи файл 5
Избери файл
Прикачи файл 6
Избери файл
Прикачи файл 7
Избери файл
Прикачи файл 8
Избери файл
Прикачи файл 9
Избери файл
Прикачи файл 10
Избери файл
Име: *

E-mail: *

Телефон: *

Позиция: *


ПРОДУКТОВ ИНЖЕНЕР 30.08.2018 ММ4120 Кандидатствай по тази позиция
За да кандидатствате по тази позиция, моля попълнете настоящия въпросник. Попълненият въпросник се изпраща заедно с вашето CV и мотивационно писмо. Въпросите, отбелязани с * са задължителни!

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

Отговорник на продукт.
Определя необходимите процеси и ресурси за производството на продукта- материали, консумативи, оборудване, персонал и др.
Проектира и управлява специфична инструментална екипировка, необходима за производството, контролира производството на приспособления и инструменти.
Определя производствените маршрути и нормовремената.
Изготвя техническа документация за производството на продукта.
Планира производството на "0" серии и прототипи на продукти, извършва квалификация на процеси.
Отговаря за разработването и организацията на ключови проекти.
Планира и организира инженерните и проектни дейности, на база изискванията в сключените договори с клиенти.
Участва в създаването и изпълнението на инвестиционния план за развитие, с цел подобряване на производствената ефективност и ефикасност, както и за старт на производство на нови продукти.
 
ИЗИСКВАНИЯ:

Образование- висше, Електроника;
Професионален опит на подобна позиция в сферата на електрониката е предимство;
Познаване на основните процеси на производство в електрониката;
Знания относно асортиментите, маркировката и основните свойства на използваните в електрониката материали;
Много добри умения за работа с компютър и универсален софтуер, опит с ERP система и др. специализиран софтуер е предимство;
Английски език- ниво В2, втори език- немски е предимство;
Умения за самоорганизация и планиране, бързина на работа, спазване на сроковете;
Методичност при изпълнение на задачите, мислене, насочено към постигане на резултати;
Аналитично и процесно мислене;
Инициативност, стремеж към повишаване на квалификацията и усъвършенстване;
Комуникативност, умения и нагласа за работа в екип.

Ние предлагаме:

Работа във високотехнологична компания, в екип от професионалисти;
Възможност за обучения и професионално развитие;
Възнаграждения, отговарящи  на резултатите от Вашата работа;
Много добър социален пакет.

Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания и описаните дейности отговарят на Вашето желание за работа и развитие, моля изпратете автобиография и актуална снимка.

Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Уведомяваме Ви, че всички данни, които предоставяте са лични и подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД. СЕНТИЛИОН ООД се задължава да ги използва единствено и само за целите на настоящия подбор.

Прикачи файл 1
Избери файл
Прикачи файл 2
Избери файл
Прикачи файл 3
Избери файл
Прикачи файл 4
Избери файл
Прикачи файл 5
Избери файл
Прикачи файл 6
Избери файл
Прикачи файл 7
Избери файл
Прикачи файл 8
Избери файл
Прикачи файл 9
Избери файл
Прикачи файл 10
Избери файл
Име: *

E-mail: *

Телефон: *

Позиция: *


ТЕХНОЛОГ В ОТДЕЛ КРАЕН МОНТАЖ 30.08.2018 MM4400 Кандидатствай по тази позиция
За да кандидатствате по тази позиция, моля попълнете настоящия въпросник. Попълненият въпросник се изпраща заедно с вашето CV и мотивационно писмо. Въпросите, отбелязани с * са задължителни!

Основна цел  на позицията е да осигури производството на качествена продукция в необходимото количество и срок чрез оптимизиране на производствените процеси и прилагане на ефективни методи за организация на работа.

Основни дейности: 

 • Производствен процес - организира и отговаря за приложимите в отдела дейности, свързани с електронен  и механичен монтаж и  осигуряване на качествена продукция.
 • Контролира спазването на работните инстркции, технологичната и трудова дисциплина, правилата за охрана, безопасност и хигиена на труда;
 • Участва в процесите по отчетност и анализ на текущото състояние на производството;
 • Координира и контролира спазването на СУК, ЗБУТ, параметрите на работната среда, ESD-защита. 
 • Оперативно планиране на производството - извършва дейности, свързани с:
  • дефиниране и нормиране производството по операции]
  • нормиране и планиране на ресурси (материали, оборудване, инструменти и персонал).
 • Участва в създаването и одобряването на техническа и системна документация.
 • Отговаря за разработването и организацията на ключови проекти в отдела.
 • Участва в определянето на KPI. Изготвя статистически анализи, инженерни доклади и доклади по качеството.
 • Инициира дейности по обучение. Участва в обученията като лектор.

Допълнителни дейности:

 • Участва във формулирането на целите и задачите в отдела, организира и съдейства за постигането им. Отчита и анализира постигнатите резултати.
 • Участва в изготвянето на атестации, преглед и оценка на резултатите на подчинения персонал.
 • Подпомага Производствения мениджър  при осъществяване на фирмената политика, целите и задачите.  
 • Работи в тясно взаимодействие с Мениджъра по качеството  за подобряване на Системата по качество.
 • Спазва Правилника за вътрешен трудов ред и правилата за безопасни и здравословни условия на труд, утвърдени в СЕНТИЛИОН .
 • Всички задължения, произтичащи от документите в Системата за управление на качеството. 

 Необходими знания и умения:

 • Образование - висше, специалност Електроника, индустриален мениджмънт, инженерна логистика,  Притежаването и на икономическо образование ще бъде предимство.
 • Опит в организацията, планирането и оптимизацията на производствените процеси - мин. 3 години.
 • Работа с компютър на потребителско  ниво : WINDOWS, WORD, EXCEL, ERP-системи
 • Английски и/или немски език - мин. B2 по Европейската единна езикова рамка
 • Инициативност в извършваната дейност, стремеж към повишаване на квалификацията и усъвършенстване.
 • Отговорност и стремеж към довеждане на задачите докрай.
 • Сръчност, прецизност, бързина, аналитично мислене
 • Лидерски умения, умения за мотивиране, делегиране на права, задължения и отговорности.

Ние предлагаме: 

Отлична възможност за професионално развитие в сферата на електронната промишленост
Работа в екип от професионалисти в динамична работна среда
Възнаграждение, отговарящо на постигнатите резултати, пълно социално осигуряване
Социални придобивки, медицинска застраховка.

Ако нашата обява е предизвикателство за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете ни автобиография, придружена с актуална снимка.

Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Уведомяваме Ви, че всички данни, които предоставяте са лични и подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД. СЕНТИЛИОН ООД се задължава да ги използва единствено и само за целите на настоящия подбор.

Прикачи файл 1
Избери файл
Прикачи файл 2
Избери файл
Прикачи файл 3
Избери файл
Прикачи файл 4
Избери файл
Прикачи файл 5
Избери файл
Прикачи файл 6
Избери файл
Прикачи файл 7
Избери файл
Прикачи файл 8
Избери файл
Прикачи файл 9
Избери файл
Прикачи файл 10
Избери файл
Име: *

E-mail: *

Телефон: *

Позиция: *

1. Какво Ви привлече в обявата и Ви подтикна да кандидатствате? *

2. Работили ли сте във фирма с внедрен стандарт по качество? *

3. Посочете конкретни дейности, които сте извършвали Вие, свързани с този стандарт? *

4. Какви са очакванията Ви за стартово заплащане? *

5. Колко време след одобрение на кандидатурата, можете да започнете работа при нас? *

6. Колко време сте работили на подобна позиция? *