Кариери

РАБОТА в сентилион

Ако търсите ново предизвикателство, работа, от която да се чувствате удовлетворени, Сентилион е Вашето място.

Ние търсим отговорни хора, които се стремят винаги да постигат положителен резултат в своята работа, хора, които търсят място да покажат какво могат и да развият своя потенциал.

При нас ще можете да се докоснете до високите технологии в областта на електрониката, ще станете част от екип от професионалисти, с които ще можете да споделяте знания и опит.

Ако искате да се присъедините към нас, разгледайте нашите предложения.


Свободни позиции:

РЪКОВОДИТЕЛ СКЛАД 11.09.2017 SU5001 Кандидатствай по тази позиция
За да кандидатствате по тази позиция, моля попълнете настоящия въпросник. Попълненият въпросник се изпраща заедно с вашето CV и мотивационно писмо. Въпросите, отбелязани с * са задължителни!

Описание на дейностите:

 • Планира, ръководи и координира складовите дейностите във фирмата.
 • Контролира качеството, количеството и комплектността на постъпващите в склада стоки и материали и съответствието им с придружителните документи. Контролира дейностите по начален входящ контрол на материалите и за информиране на доставчика.
 • Отговаря за организирането и контролирането на подредбата и съхранението на стоките и материалите в склада. Планира и възлага внедряването на система за контрол на наличностите. Отговаря за въвеждане на новите материали в ERP.
 • Отговаря за подготовката на производството с материали - ръководи, координира, организира и отговаря за дейностите, свързани с подготовката на елементи и материали за производство.
 • Контролира окомплектоването на готовата продукция с придружаващи документи.
 • Отговаря за организирането на товаро-разтоварните дейности.
 • Следи за достъпа на външни лица до склада.
 • Организира, координира и контролира дейностите, извършвани от персонала в отдела, инициира и извършва обучения.

Нашите изисквания:

 • Висше икономическо образование .
 • Опит на подобна позиция, с предимство в сферата на електрониката.
 • Познаване на нормативните изисквания, свързани с:
   - получаване и отпускане на стоки и материали;
   - реда и изискванията за транспортирането и съхраняването на стоки и материали.
 • Работа с компютър на потребителско  ниво : WINDOWS, WORD, EXCEL, ACCESS, ERP.                                                         
 • Много добър английски език.
 • Шофьорска книжка.
 • Инициативност в извършваната дейност, стремеж към повишаване на квалификацията и усъвършенстване.
 • Комуникативност, екипно взаимодействие.
 • Лидерски умения, умения за делегиране на права, задължения и отговорности.
 • Сръчност, прецизност, бързина.

Ние предлагаме: 

Отлична възможност за професионално развитие в сферата на електронната промишленост
Работа в екип от професионалисти в динамична работна среда
Възнаграждение, отговарящо на постигнатите резултати, пълно социално осигуряване
Социални придобивки, медицинска застраховка.
 

Прикачи файл 1
Избери файл
Прикачи файл 2
Избери файл
Прикачи файл 3
Избери файл
Прикачи файл 4
Избери файл
Прикачи файл 5
Избери файл
Прикачи файл 6
Избери файл
Прикачи файл 7
Избери файл
Прикачи файл 8
Избери файл
Прикачи файл 9
Избери файл
Прикачи файл 10
Избери файл
Име: *

E-mail: *

Телефон: *

Позиция: *


ИНЖЕНЕР КАЧЕСТВО 11.09.2017 QM9009 Кандидатствай по тази позиция
За да кандидатствате по тази позиция, моля попълнете настоящия въпросник. Попълненият въпросник се изпраща заедно с вашето CV и мотивационно писмо. Въпросите, отбелязани с * са задължителни!

ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАБОТАТА

 • Поддържа и развива процеси от СУК- Оценка на риска, Одити, Несъответствия, Рекламации, Подобряване, Управление на документи и записи, Статистика;
 • Диагностика и разпореждане на рекламации и несъответстващи продукти и възли;
 • Изготвя 8D доклади  и друга съпътстваща документация;
 • Провежда процесни одити и проверки в производството;
 • Проследява ефективността на предприети коригиращи и превантивни действия;
 • Провежда обучения по процедури от СУК;
 • Прилага статистически методи при управление  и контрол на процесите;
 • Изготвя и подава справки за управлявания процес към други отдели;
 • Отчита дейността и представя резултатите, необходими за преглед от ръководството.


ИЗИСКВАНИЯ

 • Образование: висше техническо.
 • Професионален опит на подобна позиция в сферата на електрониката ще се счита за сериозно предимство.
 • Много добри умения за работа с компютър и универсален софтуер, опит с ERP система и др. специализиран софтуер е предимство.
 • Английски език- В2.
 • Знания относно:

- действащите в страната и по света стандарти, свързани с предмета на дейност на фирмата- ISO 9001, ISO13485 др.;
- добри практики по управление на качеството;
- методите за подобряване на качеството- анализ на първопричината, коригиращи и превантивни действия и др.
- основни техники за статистически контрол на процесите; 
- управление на риска;
- процесите на производство в електрониката и тяхното приложение в процесите на управление на качеството;
- принципите на ефективно управление на документи и информация;
- основните принципи, методи и техники за одитиране.

 • Умения:

- Аналитично и процесно мислене;
- Гъвкавост и адаптивност;
- Планиране и самоорганизация, приоритизиране на дейностите 
- Методичност при изпълнение на задачите, мислене, насочено към постигане на резултатите;
- Инициативност в извършваната дейност, стремеж към повишаване на квалификацията и усъвършенстване.
- Комуникативност, умения и нагласа за работа в екип.

Ние ви предлагаме:
Възможност за работа в динамична работна среда, в екип от професионалисти
Отлична възможност за професионална реализация и развитие
Възнаграждение, отговарящо на постигнатите резултати
Много добър социален пакет, медицинска застраховка.

 

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

Възможност за работа в динамична работна среда, в екип от професионалисти
Отлична възможност за професионална реализация и развитие
Възнаграждение, отговарящо на постигнатите резултати
Много добър социален пакет, медицинска застраховка.

Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания и описаните дейности отговарят на Вашето желание за работа и развитие, моля изпратете автобиография и актуална снимка, като използате формата за кандидатстване.

Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

Прикачи файл 1
Избери файл
Прикачи файл 2
Избери файл
Прикачи файл 3
Избери файл
Прикачи файл 4
Избери файл
Прикачи файл 5
Избери файл
Прикачи файл 6
Избери файл
Прикачи файл 7
Избери файл
Прикачи файл 8
Избери файл
Прикачи файл 9
Избери файл
Прикачи файл 10
Избери файл
Име: *

E-mail: *

Телефон: *

Позиция: *


ПРОДУКТОВ ИНЖЕНЕР 11.09.2017 ММ4120 Кандидатствай по тази позиция
За да кандидатствате по тази позиция, моля попълнете настоящия въпросник. Попълненият въпросник се изпраща заедно с вашето CV и мотивационно писмо. Въпросите, отбелязани с * са задължителни!

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

Отговорник на продукт.
Определя необходимите процеси и ресурси за производството на продукта- материали, консумативи, оборудване, персонал и др.
Проектира и управлява специфична инструментална екипировка, необходима за производството, контролира производството на приспособления и инструменти.
Определя производствените маршрути и нормовремената.
Изготвя техническа документация за производството на продукта.
Планира производството на "0" серии и прототипи на продукти, извършва квалификация на процеси.
Отговаря за разработването и организацията на ключови проекти.
Планира и организира инженерните и проектни дейности, на база изискванията в сключените договори с клиенти.
Участва в създаването и изпълнението на инвестиционния план за развитие, с цел подобряване на производствената ефективност и ефикасност, както и за старт на производство на нови продукти.
 
ИЗИСКВАНИЯ:

Образование- висше, Електроника;
Професионален опит на подобна позиция в сферата на електрониката е предимство;
Познаване на основните процеси на производство в електрониката;
Знания относно асортиментите, маркировката и основните свойства на използваните в електрониката материали;
Много добри умения за работа с компютър и универсален софтуер, опит с ERP система и др. специализиран софтуер е предимство;
Английски език- ниво В2, втори език- немски е предимство;
Умения за самоорганизация и планиране, бързина на работа, спазване на сроковете;
Методичност при изпълнение на задачите, мислене, насочено към постигане на резултати;
Аналитично и процесно мислене;
Инициативност, стремеж към повишаване на квалификацията и усъвършенстване;
Комуникативност, умения и нагласа за работа в екип.

Ние предлагаме:

Работа във високотехнологична компания, в екип от професионалисти;
Възможност за обучения и професионално развитие;
Възнаграждения, отговарящи  на резултатите от Вашата работа;
Много добър социален пакет.

Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания и описаните дейности отговарят на Вашето желание за работа и развитие, моля изпратете автобиография и актуална снимка.

Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
 

Прикачи файл 1
Избери файл
Прикачи файл 2
Избери файл
Прикачи файл 3
Избери файл
Прикачи файл 4
Избери файл
Прикачи файл 5
Избери файл
Прикачи файл 6
Избери файл
Прикачи файл 7
Избери файл
Прикачи файл 8
Избери файл
Прикачи файл 9
Избери файл
Прикачи файл 10
Избери файл
Име: *

E-mail: *

Телефон: *

Позиция: *


СПЕЦИАЛИСТ ВЪТРЕШНА ЛОГИСТИКА 11.09.2017 MM4110 Кандидатствай по тази позиция
За да кандидатствате по тази позиция, моля попълнете настоящия въпросник. Попълненият въпросник се изпраща заедно с вашето CV и мотивационно писмо. Въпросите, отбелязани с * са задължителни!

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

Приема материали и извършва начален входящ контрол.
Обработва получените материали и съответната документация към тях съобразно изискванията.
Подрежда материалите на съответните складови места съгласно изискванията за съхранение.
Участва в подготовката на материали за производство.
Изготвя заявки за закупуване и поръчки за доставка на материали.
Въвежда данни в ERP Системата.
Следи за спазването на реда при съхранение на материали на клиента.
Опакова готова продукция. Предава готовите продукти на клиента.
Участва в провеждането на частични и годишни инвентаризации.
Други операции свързани с логистичните процеси във фирмата.

НАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:

Средно техническо образование.
Опит на подобна позиция в сферата на електрониката е предимство.
Познаване на асортиментите, маркировката и основните свойства на използваните материали.
Принципи на действие и обслужване на използваните технически средства.
Работа с компютър на потребителско ниво: Windows, Word, Excel.
Опит със складова програма и/или ERP е предимство.
Английски или немски, на ниво ползване на техническа документация.
Отговорност и инициативност при извършване на дейностите.
Умения за работа в екип и комуникативност.  
Сръчност, прецизност, точност и бързина при изпълнението на поставяните задачи.

Ние предлагаме:

Интересна и динамична работа.
Отлична възможност за професионална реализация и придобиване на значителен опит.
Възнаграждение, отговарящо на постигнатите резултати, социални придобивки, медицинска застраховка.


Ако позицията представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете автобиография, придружена с актуална снимка.

Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Прикачи файл 1
Избери файл
Прикачи файл 2
Избери файл
Прикачи файл 3
Избери файл
Прикачи файл 4
Избери файл
Прикачи файл 5
Избери файл
Прикачи файл 6
Избери файл
Прикачи файл 7
Избери файл
Прикачи файл 8
Избери файл
Прикачи файл 9
Избери файл
Прикачи файл 10
Избери файл
Име: *

E-mail: *

Телефон: *

Позиция: *


ОПЕРАТОР КРАЕН МОНТАЖ 18.07.2017 MM4210 Кандидатствай по тази позиция
За да кандидатствате по тази позиция, моля попълнете настоящия въпросник. Попълненият въпросник се изпраща заедно с вашето CV и мотивационно писмо. Въпросите, отбелязани с * са задължителни!

ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАБОТАТА

 • Извършва дейностите по производство на продукти, като изпълнява различни технологични процеси- ръчно спояване, ултразвуково заваряване, механичен монтаж, прецизно нанасяне на  покрития и др.;
 • Извършва необходимите записи в съпътстващата документация на продуктите;
 • Настройва, обслужва и работи със специализирани технически средства за ръчен и полуавтоматичен монтаж (поялник, микроскоп, приспособления, електронни и механични динамометрични отвертки, машини за УЗЗ, машина за лакиране чрез потапяне, диспенсъри, UV-лампи, измервателно оборудване и др.);
 • Извършва диагностика и преработка на несъответстващи продукти и възли;
 • Спазва изискванията за подреждане и съхранение на продуктите.

НЕОБХОДИМИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

 • Образование - средно, техникум по електроника.
 • Опит на подобна позиция ще се счита за предимство.
 • Умения за работа с поялник, микроскоп и др. специфични средства за монтаж.
 • Познаване асортиментите, маркировката и основните свойства на използваните при монтирането ел. материали.
 • Познаване на основните видове дефекти, проявяващи се при монтаж.
 • Познаване на принципа на действие и обслужване на техническите средства, използвани при механичен монтаж.
 • Сръчност, прецизност, бързина, цветоусещане, острота на зрението.

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Възможност за работа във високотехнологична компания;
 • Обучение и професионално развитие;
 • Възнаграждение, отговарящо на постигнатите резултати, пълно социално осигуряване.
 • Социални придобивки, медицинска застраховка.


Ако отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете автобиография и актуална снимка, като използвате формата за кандидатстване.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Прикачи файл 1
Избери файл
Прикачи файл 2
Избери файл
Прикачи файл 3
Избери файл
Прикачи файл 4
Избери файл
Прикачи файл 5
Избери файл
Прикачи файл 6
Избери файл
Прикачи файл 7
Избери файл
Прикачи файл 8
Избери файл
Прикачи файл 9
Избери файл
Прикачи файл 10
Избери файл
Име: *

E-mail: *

Телефон: *

Позиция: *

1. Какво Ви привлече в нашата обява за работа и Ви мотивира да кандидатствате? *

2. Колко време сте работили на подобна позиция? *

3. Работили ли сте във фирма с внедрен стандарт по качество? *

4. Какви са очакванията Ви за стартово заплащане? *

5. Колко време след одобрение на кандидатурата, можете да започнете работа при нас? *