Кариери

РАБОТА в сентилион

Ако търсите ново предизвикателство, работа, от която да се чувствате удовлетворени, Сентилион е Вашето място.

Ние търсим отговорни хора, които се стремят винаги да постигат положителен резултат в своята работа, хора, които търсят място да покажат какво могат и да развият своя потенциал.

При нас ще можете да се докоснете до високите технологии в областта на електрониката, ще станете част от екип от професионалисти, с които ще можете да споделяте знания и опит.

Ако искате да се присъедините към нас, разгледайте нашите предложения.


Свободни позиции:

СПЕЦИАЛИСТ ПРОИЗВОДСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ 23.10.2018 AM2302 Кандидатствай по тази позиция
За да кандидатствате по тази позиция, моля попълнете настоящия въпросник. Попълненият въпросник се изпраща заедно с вашето CV и мотивационно писмо. Въпросите, отбелязани с * са задължителни!

Търсим  професионалист с опит и желание  да гради нови знания и умения в уникална производствена компания, поемайки отговорностите на позиция:  

СПЕЦИАЛИСТ ПРОИЗВОДСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ

Основни задължения и отговорности:

 • Цялостно планиране на ресурси по договори и поръчки от клиенти – производствена програма на седмична, месечнаи годишна база,

 • Организиране напроизводствена логистика- маршрути, основни и спомагателни процеси и др.;

 • Контакт с клиенти по уточняване на материали за различни поръчки и с останалите отдели във връзка с осигуряване на материали;

 • Контрол наизпълнението на възложените производствени поръчки, според утвърдените срокове;

 • Изготвяне на планове, заявки и поръчки за доставка на основни и спомагателни материали, съгласно текущия производствен план;

 • Измерване, отчитане и въвеждане на подобрения в процеса по Планиране в компанията;

 • Актуализиране на информациятав ERP систематана компанията, с цел осигуряване на процесите по планиране и производство продуктите по договор или заявка;

 • Участие в срещи по планиране на дейности заедно с представители на други отдели (Производство, Закупуване, Склад, Продажби);

 • Тясно взаимодействие с Мениджъра по качествотоза подобряване на Системата по качество;

 • Подготвя отчети за дейността си в одобрен от Ръководството на компанията вид;

Изисквания:

 • Висше образование- Индустриален мениджмънт, Планиране, Техническо и др. ;

 • Много добро ниво на работа с продуктите от MS Office (фокус Excel , Power Point, Word);

 • Много добро ниво на английски език (B2 или по-високо);

 • Аналитично мислене и усет към детайла в работата;

 • Високо ниво на комуникативни умения съчетано с гъвкавост и адаптивност спрямо работната среда, процеси и екип;

 • Проактивност по отношение на откриване на възможности и иницииране на промени в процесии съществуващи модели;

 • Доказан опит в подреждане и преподреждане на приоритети спрямо променящи се изисквания на средата;

Предложението на СЕНТИЛИОН:

 • Възможност да се присъедините към екипа на иновативна високотехнологична компания;

 • Възможност за изграждане и надграждане на знания, умения и опит;

 • Много добри работни условия;

 • Конкурентен пакет възнаграждение (основно месечно възнаграждениеи годишен бонус базиран на заложени и постигнати цели);

 • Много добър пакет социални придобивки (ваучери за храна, допълнителни ваучери с парична стойност, допълнително здравно осигуряване, различни офис придобивки, карта за спорт и др.).

Ако мислите, че това е Вашата работа, то ще очакваме Ваша актуална автобиография и актуална снимка.

С всички одобрени по документи кандидати ще се свържем за следващи стъпки в процеса по подбор.

Уведомяваме Ви, че всички данни, които предоставяте са лични и подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД. СЕНТИЛИОН ООД се задължава да ги използва единствено и само за целите на настоящия подбор.

Прикачи файл 1
Избери файл
Прикачи файл 2
Избери файл
Прикачи файл 3
Избери файл
Прикачи файл 4
Избери файл
Прикачи файл 5
Избери файл
Прикачи файл 6
Избери файл
Прикачи файл 7
Избери файл
Прикачи файл 8
Избери файл
Прикачи файл 9
Избери файл
Прикачи файл 10
Избери файл
Име: *

E-mail: *

Телефон: *

Позиция: *


ИНЖЕНЕР КАЧЕСТВО 23.10.2018 QM9009 Кандидатствай по тази позиция
За да кандидатствате по тази позиция, моля попълнете настоящия въпросник. Попълненият въпросник се изпраща заедно с вашето CV и мотивационно писмо. Въпросите, отбелязани с * са задължителни!

ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАБОТАТА

 • Поддържа и развива процеси от СУК- Оценка на риска, Несъответствия, Рекламации;
 • Диагностика и разпореждане на рекламации и несъответстващи продукти и възли;
 • Изготвя 8D доклади  и друга съпътстваща документация;
 • Провежда процесни одити и проверки в производството;
 • Проследява ефективността на предприети коригиращи и превантивни действия;
 • Провежда обучения по процедури от СУК;
 • Прилага статистически методи при управление  и контрол на процесите;
 • Изготвя и подава справки за управлявания процес към други отдели;
 • Отчита дейността и представя резултатите, необходими за преглед от ръководството.


ИЗИСКВАНИЯ

 • Образование: висше техническо, с предимство в сферата на електрониката.
 • Професионален опит на подобна позиция в сферата на електрониката ще се счита за сериозно предимство.
 • Много добри умения за работа с компютър и универсален софтуер, опит с ERP система и др. специализиран софтуер е предимство.
 • Английски език- В2.
 • Знания относно:

- действащите в страната и по света стандарти, свързани с предмета на дейност на фирмата- ISO 9001, ISO13485 др.;
- добри практики по управление на качеството;
- методите за подобряване на качеството- анализ на първопричината, коригиращи и превантивни действия и др.
- основни техники за статистически контрол на процесите; 
- управление на риска;
- процесите на производство в електрониката и тяхното приложение в процесите на управление на качеството;
- принципите на ефективно управление на документи и информация;
- основните принципи, методи и техники за одитиране.

 • Умения:

- Аналитично и процесно мислене;
- Гъвкавост и адаптивност;
- Планиране и самоорганизация, приоритизиране на дейностите 
- Методичност при изпълнение на задачите, мислене, насочено към постигане на резултатите;
- Инициативност в извършваната дейност, стремеж към повишаване на квалификацията и усъвършенстване.
- Комуникативност, умения и нагласа за работа в екип.

Ние ви предлагаме:
Възможност за работа в динамична работна среда, в екип от професионалисти
Отлична възможност за професионална реализация и развитие
Възнаграждение, отговарящо на постигнатите резултати
Много добър социален пакет, медицинска застраховка.

 

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

Възможност за работа в динамична работна среда, в екип от професионалисти
Отлична възможност за професионална реализация и развитие
Възнаграждение, отговарящо на постигнатите резултати
Много добър социален пакет, медицинска застраховка.

Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания и описаните дейности отговарят на Вашето желание за работа и развитие, моля изпратете автобиография и актуална снимка, като използате формата за кандидатстване.

Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

Прикачи файл 1
Избери файл
Прикачи файл 2
Избери файл
Прикачи файл 3
Избери файл
Прикачи файл 4
Избери файл
Прикачи файл 5
Избери файл
Прикачи файл 6
Избери файл
Прикачи файл 7
Избери файл
Прикачи файл 8
Избери файл
Прикачи файл 9
Избери файл
Прикачи файл 10
Избери файл
Име: *

E-mail: *

Телефон: *

Позиция: *


ИНЖЕНЕР ПОДДРЪЖКА НА ОБОРУДВАНЕ 23.10.2018 MM4300 Кандидатствай по тази позиция
За да кандидатствате по тази позиция, моля попълнете настоящия въпросник. Попълненият въпросник се изпраща заедно с вашето CV и мотивационно писмо. Въпросите, отбелязани с * са задължителни!

ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАБОТАТА

• Осигурява безаварийна и надеждна работа на оборудването във фирмата.
• Осъществява систематичен контрол на правилната експлоатация на оборудването, своевременна профилактика и превантивна дейност.
• Създава и поддържа база данни на оборудването и необходимите планови ремонти, разработва график и отговаря пряко за изпълнението му.
• Участва в пускането на нови уреди, машини и оборудване в редовна експлоатация.
• Прави пазарни проучвания и маркетинг за качеството и възможностите за доставка на резервни части и консумативи за оборудването, изготвя заявки и поръчки за доставка.
• Локализира дефектиралите части от оборудването, отстранява повреди.
• Участва в планирането и реализирането на технологичните иновации и оптимизации на производственото оборудване във фирмата.

НЕОБХОДИМИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

• Образование- висше, специалност Електроника, Електротехника, Машиностроене.
• Цялостно познаване на възлите и детайлите на наличното оборудване, принципа на работа и необходимите дейности по обслужване и сервиз.
• Инструкциите за експлоатация и сервиз на наличното оборудване
• Работа с компютър на потребителско ниво : WINDOWS, WORD, EXCEL, специализиран софтуер за производствените машини и съоръжения.
• Много добро владеене на английски език.
• Възможност за командировки  с цел обучение и посещение на изложения.
• Умения за самоорганизация и планиране, бързина на работа, спазване на сроковете;
• Методичност при изпълнение на задачите, мислене, насочено към постигане на резултати;
• Аналитично и процесно мислене;
• Инициативност, стремеж към повишаване на квалификацията и усъвършенстване;
• Комуникативност, умения и нагласа за работа в екип.

Ние предлагаме:

Работа във високотехнологична компания, в екип от професионалисти;
Възможност за обучения и професионално развитие;
Възнаграждения, отговарящи  на резултатите от Вашата работа;
Много добър социален пакет.

Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания и описаните дейности отговарят на Вашето желание за работа и развитие, моля изпратете автобиография и актуална снимка.

Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Прикачи файл 1
Избери файл
Прикачи файл 2
Избери файл
Прикачи файл 3
Избери файл
Прикачи файл 4
Избери файл
Прикачи файл 5
Избери файл
Прикачи файл 6
Избери файл
Прикачи файл 7
Избери файл
Прикачи файл 8
Избери файл
Прикачи файл 9
Избери файл
Прикачи файл 10
Избери файл
Име: *

E-mail: *

Телефон: *

Позиция: *


ТЕХНОЛОГ В ОТДЕЛ КРАЕН МОНТАЖ 23.10.2018 MM4400 Кандидатствай по тази позиция
За да кандидатствате по тази позиция, моля попълнете настоящия въпросник. Попълненият въпросник се изпраща заедно с вашето CV и мотивационно писмо. Въпросите, отбелязани с * са задължителни!

Основна цел  на позицията е да осигури производството на качествена продукция в необходимото количество и срок чрез оптимизиране на производствените процеси и прилагане на ефективни методи за организация на работа.

Основни дейности: 

 • Участва в създаването и одобряването на техническата и системна документация;
 • Координира дейностите по валидиране и верифициране на процеси в производството;
 • Участва в оптимизация на производствените процеси;
 • Извършва нормиране на времена и ресурси;
 • Координира дейностите по осигуряване и управление на качеството, съгласува действия с други отдели;
 • Отговаря за правилната и безотказна работа на производственото оборудване;
 • Координира дейностите и участва в квалификация на оборудване и работни места;
 • Следи условията и параметрите на работната среда и предприема незабавни действия при нарушени показатели;
 • Отговаря за организацията на материалните потоци, подредбата и съхранението на материали и продукти в производството;
 • Следи, анализира и контролира нивата на показателите за качество на продуктите- FPY, YIELD;
 • Взема решения при регистриране на несъответствия или рекламации- предприема незабавни действия, извършва предварителни проучвателни дейности, определя статуса на продукта съгласно клиентските изисквания и приложимите стандарти;
 • Оказва съдействие на операторите при получен сигнал за проблем в производството;
 • Изготвя инженерни анализи и доклади, участва в изготвянето на PFMEA;
 • Участва в процесите по отчетност и анализ на текущото състояние на производството;
 • Координира и контролира спазването на СУК, ЗБУТ, параметрите на работната среда, ESD-защита;
 • Активно търси, предлага и провежда обучения;
 • Участва в разработването и организацията на ключови проекти в отдела, както и във фирмени проекти за иновации и развитие.

 Необходими знания и умения:

 • Образование - висше, специалност Електроника, индустриален мениджмънт, инженерна логистика,  Притежаването и на икономическо образование ще бъде предимство.
 • Опит в организацията, планирането и оптимизацията на производствените процеси - мин. 3 години.
 • Работа с компютър на потребителско  ниво : WINDOWS, WORD, EXCEL, ERP-системи
 • Английски и/или немски език - мин. B2 по Европейската единна езикова рамка
 • Инициативност в извършваната дейност, стремеж към повишаване на квалификацията и усъвършенстване.
 • Отговорност и стремеж към довеждане на задачите докрай.
 • Сръчност, прецизност, бързина, аналитично мислене
 • Лидерски умения, умения за мотивиране, делегиране на права, задължения и отговорности.

Ние предлагаме: 

Отлична възможност за професионално развитие в сферата на електронната промишленост
Работа в екип от професионалисти в динамична работна среда
Възнаграждение, отговарящо на постигнатите резултати, пълно социално осигуряване
Социални придобивки, медицинска застраховка.

Ако нашата обява е предизвикателство за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете ни автобиография, придружена с актуална снимка.

Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Уведомяваме Ви, че всички данни, които предоставяте са лични и подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД. СЕНТИЛИОН ООД се задължава да ги използва единствено и само за целите на настоящия подбор.

Прикачи файл 1
Избери файл
Прикачи файл 2
Избери файл
Прикачи файл 3
Избери файл
Прикачи файл 4
Избери файл
Прикачи файл 5
Избери файл
Прикачи файл 6
Избери файл
Прикачи файл 7
Избери файл
Прикачи файл 8
Избери файл
Прикачи файл 9
Избери файл
Прикачи файл 10
Избери файл
Име: *

E-mail: *

Телефон: *

Позиция: *

1. Какво Ви привлече в обявата и Ви подтикна да кандидатствате? *

2. Работили ли сте във фирма с внедрен стандарт по качество? *

3. Посочете конкретни дейности, които сте извършвали Вие, свързани с този стандарт? *

4. Какви са очакванията Ви за стартово заплащане? *

5. Колко време след одобрение на кандидатурата, можете да започнете работа при нас? *

6. Колко време сте работили на подобна позиция? *

ПРОДУКТОВ ИНЖЕНЕР 23.10.2018 ММ4120 Кандидатствай по тази позиция
За да кандидатствате по тази позиция, моля попълнете настоящия въпросник. Попълненият въпросник се изпраща заедно с вашето CV и мотивационно писмо. Въпросите, отбелязани с * са задължителни!

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

Отговорник на продукт.
Определя необходимите процеси и ресурси за производството на продукта- материали, консумативи, оборудване, персонал и др.
Проектира и управлява специфична инструментална екипировка, необходима за производството, контролира производството на приспособления и инструменти.
Определя производствените маршрути и нормовремената.
Изготвя техническа документация за производството на продукта.
Планира производството на "0" серии и прототипи на продукти, извършва квалификация на процеси.
Отговаря за разработването и организацията на ключови проекти.
Планира и организира инженерните и проектни дейности, на база изискванията в сключените договори с клиенти.
Участва в създаването и изпълнението на инвестиционния план за развитие, с цел подобряване на производствената ефективност и ефикасност, както и за старт на производство на нови продукти.
 
ИЗИСКВАНИЯ:

Образование- висше, Електроника;
Професионален опит на подобна позиция в сферата на електрониката е предимство;
Познаване на основните процеси на производство в електрониката;
Знания относно асортиментите, маркировката и основните свойства на използваните в електрониката материали;
Много добри умения за работа с компютър и универсален софтуер, опит с ERP система и др. специализиран софтуер е предимство;
Английски език- ниво В2, втори език- немски е предимство;
Умения за самоорганизация и планиране, бързина на работа, спазване на сроковете;
Методичност при изпълнение на задачите, мислене, насочено към постигане на резултати;
Аналитично и процесно мислене;
Инициативност, стремеж към повишаване на квалификацията и усъвършенстване;
Комуникативност, умения и нагласа за работа в екип.

Ние предлагаме:

Работа във високотехнологична компания, в екип от професионалисти;
Възможност за обучения и професионално развитие;
Възнаграждения, отговарящи  на резултатите от Вашата работа;
Много добър социален пакет.

Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания и описаните дейности отговарят на Вашето желание за работа и развитие, моля изпратете автобиография и актуална снимка.

Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Уведомяваме Ви, че всички данни, които предоставяте са лични и подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД. СЕНТИЛИОН ООД се задължава да ги използва единствено и само за целите на настоящия подбор.

Прикачи файл 1
Избери файл
Прикачи файл 2
Избери файл
Прикачи файл 3
Избери файл
Прикачи файл 4
Избери файл
Прикачи файл 5
Избери файл
Прикачи файл 6
Избери файл
Прикачи файл 7
Избери файл
Прикачи файл 8
Избери файл
Прикачи файл 9
Избери файл
Прикачи файл 10
Избери файл
Име: *

E-mail: *

Телефон: *

Позиция: *