Кариери

РАБОТА в сентилион

Ако търсите ново предизвикателство, работа, от която да се чувствате удовлетворени, Сентилион е Вашето място.

Ние търсим отговорни хора, които се стремят винаги да постигат положителен резултат в своята работа, хора, които търсят място да покажат какво могат и да развият своя потенциал.

При нас ще можете да се докоснете до високите технологии в областта на електрониката, ще станете част от екип от професионалисти, с които ще можете да споделяте знания и опит.

Ако искате да се присъедините към нас, разгледайте нашите предложения.


Свободни позиции:

ТЕХНОЛОГ В ОТДЕЛ КРАЕН МОНТАЖ 17.04.2019 MM4400 Кандидатствай по тази позиция
За да кандидатствате по тази позиция, моля попълнете настоящия въпросник. Попълненият въпросник се изпраща заедно с вашето CV и мотивационно писмо. Въпросите, отбелязани с * са задължителни!

Основна цел  на позицията е да осигури производството на качествена продукция в необходимото количество и срок чрез оптимизиране на производствените процеси и прилагане на ефективни методи за организация на работа.

Основни дейности: 

 • Участва в създаването и одобряването на техническата и системна документация;
 • Координира дейностите по валидиране и верифициране на процеси в производството;
 • Участва в оптимизация на производствените процеси;
 • Извършва нормиране на времена и ресурси;
 • Координира дейностите по осигуряване и управление на качеството, съгласува действия с други отдели;
 • Отговаря за правилната и безотказна работа на производственото оборудване;
 • Координира дейностите и участва в квалификация на оборудване и работни места;
 • Следи условията и параметрите на работната среда и предприема незабавни действия при нарушени показатели;
 • Отговаря за организацията на материалните потоци, подредбата и съхранението на материали и продукти в производството;
 • Следи, анализира и контролира нивата на показателите за качество на продуктите- FPY, YIELD;
 • Взема решения при регистриране на несъответствия или рекламации- предприема незабавни действия, извършва предварителни проучвателни дейности, определя статуса на продукта съгласно клиентските изисквания и приложимите стандарти;
 • Оказва съдействие на операторите при получен сигнал за проблем в производството;
 • Изготвя инженерни анализи и доклади, участва в изготвянето на PFMEA;
 • Участва в процесите по отчетност и анализ на текущото състояние на производството;
 • Координира и контролира спазването на СУК, ЗБУТ, параметрите на работната среда, ESD-защита;
 • Активно търси, предлага и провежда обучения;
 • Участва в разработването и организацията на ключови проекти в отдела, както и във фирмени проекти за иновации и развитие.

 Необходими знания и умения:

 • Образование - висше, специалност Електроника, индустриален мениджмънт, инженерна логистика,  Притежаването и на икономическо образование ще бъде предимство.
 • Опит в организацията, планирането и оптимизацията на производствените процеси - мин. 3 години.
 • Работа с компютър на потребителско  ниво : WINDOWS, WORD, EXCEL, ERP-системи
 • Английски и/или немски език - мин. B2 по Европейската единна езикова рамка
 • Инициативност в извършваната дейност, стремеж към повишаване на квалификацията и усъвършенстване.
 • Отговорност и стремеж към довеждане на задачите докрай.
 • Сръчност, прецизност, бързина, аналитично мислене
 • Лидерски умения, умения за мотивиране, делегиране на права, задължения и отговорности.

Ние предлагаме: 

Отлична възможност за професионално развитие в сферата на електронната промишленост
Работа в екип от професионалисти в динамична работна среда
Възнаграждение, отговарящо на постигнатите резултати, пълно социално осигуряване
Социални придобивки, медицинска застраховка.

Ако нашата обява е предизвикателство за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете ни автобиография, придружена с актуална снимка.

Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Уведомяваме Ви, че всички данни, които предоставяте са лични и подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД. СЕНТИЛИОН ООД се задължава да ги използва единствено и само за целите на настоящия подбор.

Прикачи файл 1
Избери файл
Прикачи файл 2
Избери файл
Прикачи файл 3
Избери файл
Прикачи файл 4
Избери файл
Прикачи файл 5
Избери файл
Прикачи файл 6
Избери файл
Прикачи файл 7
Избери файл
Прикачи файл 8
Избери файл
Прикачи файл 9
Избери файл
Прикачи файл 10
Избери файл
Име: *

E-mail: *

Телефон: *

Позиция: *

1. Какво Ви привлече в обявата и Ви подтикна да кандидатствате? *

2. Работили ли сте във фирма с внедрен стандарт по качество? *

3. Посочете конкретни дейности, които сте извършвали Вие, свързани с този стандарт? *

4. Какви са очакванията Ви за стартово заплащане? *

5. Колко време след одобрение на кандидатурата, можете да започнете работа при нас? *

6. Колко време сте работили на подобна позиция? *

IT System Administrator 17.04.2019 IS8002 Кандидатствай по тази позиция
За да кандидатствате по тази позиция, моля попълнете настоящия въпросник. Попълненият въпросник се изпраща заедно с вашето CV и мотивационно писмо. Въпросите, отбелязани с * са задължителни!

IT SYSTEM ADNINISTRATOR
We at CENTILLION believe that SUCCESS is result of a perfectly planned and managed team work.

Our MISSION is to help people by delivering cutting edge products that help society and individuals with their life.

We are experts and trusted partners for leading companies in industries like MEDICINE, AVIONIC AND AEROSPACE, CONTROL AND MONITORING SYSTEMS, PRECISION INDUSTRIAL EQUIPMENT etc.

Our team grows and develops led by CENTILLION’s core values: PROFESSIONALISM, PERFECTIONISM, PERSERVERANCE, INTEGRITY AND DEDICATION.

Now, we are looking for YOU - energetic professional, who shares our understanding to support our team as our:

IT SYSTEM ADMINISTRATOR

With following essential, but not limited to, responsibilities:
- Company IT policy development;
- Investment planning, creation, execution and control of an annual IT budget;
- Installation, configuration and administration of Microsoft Windows Server (MS SQL 2008, 2012, 2016);
- System administration support for multiple business applications (system upgrades, application and security patches etc.);
- Packaging software and deployment to workstation (desktops, laptops);
- Installation, configuration and management of all aspects of the VMware, VSphere environment (virtual machines, new hosts and maintenance)
- Monitoring and optimization on all servers, operating systems and network infrastructure (production and non-production systems and equipment);
- Troubleshooting and resolution of performance, hardware and operating systems problems;
- Ensure all documentation is in line with company requirements and implemented quality standards;

We will consider you as a qualified candidate if you:
- Hold bachelor or master’s degree in computer, Information systems, Computer Science or similar;
- Have 3+ years previous experience on a similar position;
- Have practical knowledge for standard infrastructure tools (TCP/IP; HTTP/S, SMTP, POP3, FTP, DHCP, DNS, NTP, SSH, VoIP, Asterisk etc.)
- Have practical knowledge for networking concepts and troubleshooting skills to identify issues with VLAN’s, rooting or basic IP settings;
- Use English fluently for written and oral communication;
- Demonstrate strong interpersonal skills, coupled with highly developed communication skills and positive attitude toward working in a dynamic environment;

In return to your expertise and passion we will offer:
- Opportunity to join an innovative and focused on technology organization;
- A team focused on, playing for win and developing for success constantly;
- Competitive remuneration package including monthly base salary and ½ year bonuses;
- Good social package (incl. food and other vouchers, sport card, health insurance, fruits and drinks at the office, discounts with company partners etc.);

Did you find your inner YOU into the profile described? Are you ready to take the opportunity to further develop with CENTILLION ?... Invite us to meet you by sending your CV/Resume.
We will also appreciate it if you can prepare us for the meeting by sending us sincere answers of the questions bellow.
Your application will be treated with strict confidentiality and in line with the GDPR and Bulgarian legislation requirements.
We will contact all shortlisted candidates

 

Прикачи файл 1
Избери файл
Прикачи файл 2
Избери файл
Прикачи файл 3
Избери файл
Прикачи файл 4
Избери файл
Прикачи файл 5
Избери файл
Прикачи файл 6
Избери файл
Прикачи файл 7
Избери файл
Прикачи файл 8
Избери файл
Прикачи файл 9
Избери файл
Прикачи файл 10
Избери файл
Име: *

E-mail: *

Телефон: *

Позиция: *


ИНЖЕНЕР ПОДДРЪЖКА НА ОБОРУДВАНЕ 17.04.2019 MM4300 Кандидатствай по тази позиция
За да кандидатствате по тази позиция, моля попълнете настоящия въпросник. Попълненият въпросник се изпраща заедно с вашето CV и мотивационно писмо. Въпросите, отбелязани с * са задължителни!

ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАБОТАТА

• Осигурява безаварийна и надеждна работа на оборудването във фирмата.
• Осъществява систематичен контрол на правилната експлоатация на оборудването, своевременна профилактика и превантивна дейност.
• Създава и поддържа база данни на оборудването и необходимите планови ремонти, разработва график и отговаря пряко за изпълнението му.
• Участва в пускането на нови уреди, машини и оборудване в редовна експлоатация.
• Прави пазарни проучвания и маркетинг за качеството и възможностите за доставка на резервни части и консумативи за оборудването, изготвя заявки и поръчки за доставка.
• Локализира дефектиралите части от оборудването, отстранява повреди.
• Участва в планирането и реализирането на технологичните иновации и оптимизации на производственото оборудване във фирмата.

НЕОБХОДИМИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

• Образование- висше, специалност Електроника, Електротехника, Машиностроене.
• Цялостно познаване на възлите и детайлите на наличното оборудване, принципа на работа и необходимите дейности по обслужване и сервиз.
• Инструкциите за експлоатация и сервиз на наличното оборудване
• Работа с компютър на потребителско ниво : WINDOWS, WORD, EXCEL, специализиран софтуер за производствените машини и съоръжения.
• Много добро владеене на английски език.
• Възможност за командировки  с цел обучение и посещение на изложения.
• Умения за самоорганизация и планиране, бързина на работа, спазване на сроковете;
• Методичност при изпълнение на задачите, мислене, насочено към постигане на резултати;
• Аналитично и процесно мислене;
• Инициативност, стремеж към повишаване на квалификацията и усъвършенстване;
• Комуникативност, умения и нагласа за работа в екип.

Ние предлагаме:

Работа във високотехнологична компания, в екип от професионалисти;
Възможност за обучения и професионално развитие;
Възнаграждения, отговарящи  на резултатите от Вашата работа;
Много добър социален пакет.

Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания и описаните дейности отговарят на Вашето желание за работа и развитие, моля изпратете автобиография и актуална снимка.

Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Прикачи файл 1
Избери файл
Прикачи файл 2
Избери файл
Прикачи файл 3
Избери файл
Прикачи файл 4
Избери файл
Прикачи файл 5
Избери файл
Прикачи файл 6
Избери файл
Прикачи файл 7
Избери файл
Прикачи файл 8
Избери файл
Прикачи файл 9
Избери файл
Прикачи файл 10
Избери файл
Име: *

E-mail: *

Телефон: *

Позиция: *


ОПЕРАТОР МОНТАЖ 17.04.2019 MM4210 Кандидатствай по тази позиция
За да кандидатствате по тази позиция, моля попълнете настоящия въпросник. Попълненият въпросник се изпраща заедно с вашето CV и мотивационно писмо. Въпросите, отбелязани с * са задължителни!

За нашия екип търсим  професионалист с опит и желание  да гради нови знания, умения и опит в уникална производствена компания, поемайки отговорностите на позиция:  

ОПЕРАТОР МОНТАЖ

ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАБОТАТА

 • Извършва дейностите по производство на продукти, като изпълнява различни технологични процеси- ръчно спояване, ултразвуково заваряване, механичен монтаж, прецизно нанасяне на  покрития и др.;
 • Извършва необходимите записи в съпътстващата документация на продуктите;
 • Настройва, обслужва и работи със специализирани технически средства за ръчен и полуавтоматичен монтаж (поялник, микроскоп, приспособления, електронни и механични динамометрични отвертки, машини за УЗЗ, машина за лакиране чрез потапяне, диспенсъри, UV-лампи, измервателно оборудване и др.);
 • Извършва диагностика и преработка на несъответстващи продукти и възли;
 • Спазва изискванията за подреждане и съхранение на продуктите.

НЕОБХОДИМИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ:

 • Образование - средно, техникум по електроника.
 • Опит на подобна позиция ще се счита за предимство.
 • Умения за работа с поялник, микроскоп и др. специфични средства за монтаж.
 • Познаване асортиментите, маркировката и основните свойства на използваните при монтирането ел. материали.
 • Познаване на основните видове дефекти, проявяващи се при монтаж.
 • Познаване на принципа на действие и обслужване на техническите средства, използвани при механичен монтаж.
 • Сръчност, прецизност, бързина, цветоусещане, острота на зрението.

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Възможност за работа във високотехнологична компания, при отлични работни условия;
 • Обучение и професионално развитие;
 • Възнаграждение, отговарящо на постигнатите резултати, пълно социално осигуряване.
 • Социални придобивки, медицинска застраховка.


Ако отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете автобиография и актуална снимка, като използвате формата за кандидатстване.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Уведомяваме Ви, че всички данни, които предоставяте са лични и подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД. СЕНТИЛИОН ООД се задължава да ги използва единствено и само за целите на настоящия подбор.

Прикачи файл 1
Избери файл
Прикачи файл 2
Избери файл
Прикачи файл 3
Избери файл
Прикачи файл 4
Избери файл
Прикачи файл 5
Избери файл
Прикачи файл 6
Избери файл
Прикачи файл 7
Избери файл
Прикачи файл 8
Избери файл
Прикачи файл 9
Избери файл
Прикачи файл 10
Избери файл
Име: *

E-mail: *

Телефон: *

Позиция: *

1. Какво Ви привлече в нашата обява за работа и Ви мотивира да кандидатствате? *

2. Колко време сте работили на подобна позиция? *

3. Работили ли сте във фирма с внедрен стандарт по качество? *

4. Какви са очакванията Ви за стартово заплащане? *

5. Колко време след одобрение на кандидатурата, можете да започнете работа при нас? *


ОПЕРАТОР КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО 17.04.2019 QM9702 Кандидатствай по тази позиция
За да кандидатствате по тази позиция, моля попълнете настоящия въпросник. Попълненият въпросник се изпраща заедно с вашето CV и мотивационно писмо. Въпросите, отбелязани с * са задължителни!

Какви дейности ще извършвате?

 • цялостен и системен краен контрол на готови продукти с цел проверка и гарантиране изпълнение на зададените към тях изисквания, преди предаването им в склад  „Готови продукти”;
 • проверка на съпътстващата документация и издаване на карта/сертификат на контролираните продукти;
 • диагностика на дефекти в готовите детайли, възли и продукти;
 • демонтаж на детайли и възли и проверка на функционирането им съгласно техническата документация.

Ако Вие

 • сте отговорни, дисциплинирани, готови да работите съгласно установените в компанията процедури;
 • желаете да развивате своите знания и умения във високотехнологична компания;
 • притежавате минимум средно техническо образование (предимство е електрониката);
 • познавате асортиментите, маркировката и основните технически свойства на използваните в електрониката материали;
 • наясно сте с принципа на действие и обслужване на използваната в електрониката контролно-измервателна апаратура;
 • имате добри компютърни познания на потребителско ниво (MS Windows, MS Excel, MS Word, ERP системи),

значи сте подходящият кандидат за позицията.

Моля изпратете Вашата автобиография,  като използвате формата за кандидатстване.

Уведомяваме Ви, че всички данни, които предоставяте са лични и подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД. СЕНТИЛИОН ООД се задължава да ги използва единствено и само за целите на настоящия подбор.

Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Прикачи файл 1
Избери файл
Прикачи файл 2
Избери файл
Прикачи файл 3
Избери файл
Прикачи файл 4
Избери файл
Прикачи файл 5
Избери файл
Прикачи файл 6
Избери файл
Прикачи файл 7
Избери файл
Прикачи файл 8
Избери файл
Прикачи файл 9
Избери файл
Прикачи файл 10
Избери файл
Име: *

E-mail: *

Телефон: *

Позиция: *

1. Какво Ви привлече в нашата обява за работа и Ви мотивира да кандидатствате? *

2. Колко време сте работили на подобна позиция? *

3. Работили ли сте във фирма с внедрен стандарт по качество? *

4. Какви са очакванията Ви за стартово заплащане? *

5. Колко време след одобрение на кандидатурата, можете да започнете работа при нас? *